grup de desenvolupadors PHP de llengua catalana

Star

PHP Cat

Si ets desenvolupador de PHP i parles català, aquesta és la teva comunitat!


Sol·licitud d’alta         Gitter


Calendari

Perquè?

Basicament

Cal estar organitzats.

El PHP és un dels llenguatges de propòsit general més emprat al web. Si bé és cert que amb PHP podem desenvolupar tot tipus d’aplicacions, el web és el seu entorn principal, on va néixer i on més línies de codi hi ha.

Els objectius d’aquest grup van en la direcció de compartir el coneixement i el socors mutu en les tasques de concepció, desenvolupament i desplegament d’aplicacions i sistemes escrits en PHP. Per això farem servir la wiki i el sistema de issues que ens ofereix github.

A més a més ens marcarem uns objectius a assolir en un periode d’un any iniciant els cursos amb la primavera. En funció del número de persones i la dedicació d’aquestes podrem fer de més o de menys. Es tracta d’organitzar una mena de crowdsourcing per a projectes OpenSource.

Durant el mes de febrer es recolliran les propostes, quantificades en “tardes” (d’aproximadament dues hores). El projecte ha d’estar prou definit i explicat en forma de branca del repositori ProjNN sent NN les darreres dues xifres de l’any en que es finalitza el projecte. Per exemple, el febrer del 2015 afegirem branques de tipus feature al repositori Proj16. El nom de la branca serà el nom del repositori si aquest projecte reb prous suports. A l’arxiu README.md de cada repositori hi trobareu les explicacions.

Cada membre PHP.cat que formi part del grup developers, disposarà d’un màxim de 40 “tardes” a repartir entre les propostes. La dedicació final podrà ser superior, però mai inferior a la compromesa. A la carpeta suports de cada projecte deixareu un arxiu d’igual nom que el vostre perfil d’usuari a github on la primera línia serà, únicament, el valor numèric del nombre de “tardes” compromeses.

La primera quinzena de març els membres del grup anotaran la dedicació que faran a cada proposta. Del 15 al 20 de març es valorarà la viabilitat de les propostes que han rebut prou suport i s’organitzaran els equips de treball, els sprints i les fites parcials amb el lideratge de qui ha formulat el projecte.

Aquests projectes anuals, no van en detriment de projectes puntuals que es puguin iniciar durant el curs, però aquests no comptaran amb dedicació presupostada.

Per fer aportacions en aquest apartat, feu un fork de https://github.com/phpcat/phpcat i un pull request. Debatrem la proposta en el fill del pull request.

Projectes

Projectes en els que participem

Durant tot el mes de febrer d’enguany podeu proposar els projectes en els que participarem al repositori que conté els Projectes per al curs que va de l’inici de la primavera del 2015 a la fi de l’hivern del 2016.

Trobareu les explicacions pertinents de com procedir-hi a la branca master.


###Projectes Proj16

Projecte Descripció Estimació Suports
PHPdeLaManeraCorrecta PHP de la manera correcta. Traducció al català de PHP the right way. 20 24
added-elcodi-as-a-project Elcodi 20 8

###Developers Proj16

Developer Dedicació
corretge 16
lluisi 8
marcmascort 8
Comunitat

Estigues connectat!

Si vols formar part del grup PHP.cat, deixa un comentari en aquest enllaç a l’issue Sol·licituds d’alta 2015, després d’haver clickat a l’estrella del projecte ;-) Cal tenir un compte github.

Hem creat una organització al LinkedIn per tal de que tots els membres de PHP Cat puguin afegir al seu perfil la col·laboració amb entitats sense ànim de lucre. Els títols que podeu emprar són:

  • Admin: Per a gestors de l’entitat.
  • Project Manager: Per a gestors d’un projecte.
  • Developer: Programador en un projecte de codi.
  • Writer: Escriptors de contingut o participants en un projecte de documentació.
  • Membre: Membre de l’entitiat sense projecte assignat.

S’ha creat la llista

De moment ens trobem al Gitter, més endavant ja implementarem altres maneres de col·laborar.

Gitter

News

News

Segueix les notícies a

http://www.linkedin.com/company/php-cat